Steekt u zo maar de straat over? Houdt u zo maar de hand onder een lopende kraan, waarvan je niet weet of deze warm of koud is?

Ondernemen (profit en not for profit) is risico’s nemen. De kunst is de strategische, operationele en financiële risico’s te onderkennen en de impact ervan in te schatten.
Risico’s beheersen betekent ‘in control’ zijn (maatregelen treffen) zonder het ondernemende karakter geweld aan te doen. Richting geven aan…

Het is als een dirigent(e) die samen met het orkest of koor of als spelers in een band: Muziek maken is niet alleen maar noten ten gehoor brengen. Het is samen begrijpen wat de componist heeft bedoeld en dat als TEAM ten uitvoer brengen… Vanuit die missie zie ik (financiële) directievoering.

Dat is schenken van (extra) vertrouwen in medewerkers binnen uw bedrijf en aan vertrouwen krijgen van overige stakeholders (leveranciers, afnemers, vermogensverschaffers) waarmee uw bedrijf of instelling te maken heeft.

Daaraan lever ik binnen jullie team als financieel directeur / business controller of verandermanager graag mijn bijdrage.
Interim of in vaste dienst, full- of parttime of als CFO voor één dag of een aantal dagdelen per week.