You INNOVATE, we CREATE!

You INNOVATE, we CREATE! Dat staat voor een persoonlijke missie. De missie de kans te vergroten dat positieve onderzoeksresultaten (nog sneller) bij de patiënten terechtkomen.
Dat kan gaan over de bewaking en zorg voor eigendomsrechten (bescherming patenten) maar ook over bijvoorbeeld het creëren van nieuwe of andere financieringsvormen zoals de Social of Health Impact Bond. Daarbij verenigen wij financier en degenen die daardoor lagere zorgkosten (zorgverzekeraar of gemeente) met elkaar. Kijk eens naar dit voorbeeld Wat is de HIB?
Maar ook vraagstukken richting zorg(collecte)fondsen en universiteiten. Daarbij denk ik met hen na over de vraag: op welk wijze mogen wij een graantje meepikken uit de innovaties waaraan wij hebben bijgedragen. Opbrengsten uit collecten en bijdragen dalen bij een groot aantal fondsen. Daarmee lever ik een bijdrage aan de herbezinning op hun opbrengstenzijde.

Enkele kernvragen daarbij zijn o.a.:
– Hoe gaan we om met opbrengsten die worden gerealiseerd uit onze (subsidie)bijdragen?
– Kunnen wij als fondsen gebruik maken van patent, klant-of patiëntwaarde?
– Kunnen we (samenwerkings-)verbanden opzetten waardoor de positieve onderzoeksresultaten sneller naar de patient komen?
– Welke bijdrage kunnen wij als zorgfonds leveren om onderzoeksresultaten sneller naar de patiënten te krijgen?

Dit zijn vraagstukken waarmee ik graag aan de slag ben. Daarbij bevind je midden in het speelveld van patiëntenverenigingen, universiteiten, onderzoekers, start-ups, zorgverzekeraars, investeerders (w.o. private capital/ bankiers).

Klanten binnen CARE en CURE, zorgfondsen
O.a. Erasmus MC, Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, zorgverzekeraars die (met nieuwe financieringsvormen) stappen willen maken in Value Based Health Care, landelijk werkende apotheken.
Maar ook start-ups o.a. actief in trackers voor dementerenden of toepassingen voor hoofd-halstumoren.