Geïntegreerde risicobeheersing

Iedereen doet aan risicobeheersing. U steekt niet zo maar de straat over of u houdt niet zo maar de hand onder een lopende kraan, waarvan je niet weet of deze warm of koud is.

Ondernemen (profit en not for profit) is per definitie risico nemen. De kunst is de risico’s vooraf te onderkennen en de impact ervan in te schatten. Risico’s beheersen betekent ‘in control’ zijn (maatregelen treffen) zonder het ondernemende karakter geweld aan te doen. Risico’s beheersen leidt tot het schenken van extra vertrouwen in medewerkers binnen uw bedrijf en vertrouwen krijgen van stakeholders (leveranciers, afnemers, vermogensverschaffers) waarmee uw bedrijf of instelling te maken heeft.

Houd het simpel!
Directies zien vaak op tegen het invoeren van een geïntegreerde risicoaanpak. Maar wist u dat dat een bedrijf met een goed gestructureerde risico aanpak VOOR ALLE PROCESSEN in uw bedrijf maar maximaal 50 – 75 echte aandachtspunten heeft die hoeven te worden bewaakt?

Het corporate of geïntegreerd risicomodel dat wij binnen een bedrijf of zorginstelling (CARE en CURE)implementeren, start bij de strategische keuzes die een bedrijf of instelling heeft genomen. Daarnaast heeft dit risicomodel (binnen de zorg) een nadrukkelijke relatie met Value Based Health Care(in de CARE en CURE ketens). Wij gaan hierover graag met u het gesprek aan.